Orienteringsmøde 16. juni

Orienteringsmøde 16. juni


# Nyheder
Publish date Udgivet mandag d. 25. maj 2020, kl. 14:35
Orienteringsmøde 16. juni

2020 bliver et spændende år i folkekirkelig sammenhæng, idet der til efteråret skal afholdes menighedsrådsvalg. Det er af stor betydning for det lokale kirkeliv, da det er menighedsrådet, der står for forvaltningen af kirkekassens økonomi, ligesom det skal arbejde for kirkens liv og vækst i sognet. Dertil kommer tilsyn med bygninger, drift af kirkegård og arbejdsgiveransvar for personale.

Valget er delt op i to dele. Et orienteringsmøde den 16. juni og en valgforsamling den 15. september. Begge møder er offentlige, og vi håber, at mange vil have lyst til at deltage.

Orienteringsmødet den 16. juni vil byde på en grundig orientering om menighedsrådets arbejdet i de forløbne fire år.

Derefter vil der blive orienteret om, hvilke af menighedsrådets medlemmer, der ønsker at genopstille til en ny fireårig periode.

Og endelig vil der blive fortalt om, hvilke kompetencer, der efterspørges hos nye kandidater. Det kunne være politisk tæft, interesse for kirkens liv og forkyndelse, erfaring med personaleledelse, indsigt i vedligeholdelse af bygninger, idérigdom og gode samarbejdsevner.

Kort sagt, så søger vi kan kandidater, der brænder for den lokale folkekirke, og som har lyst til at være med til at fremme kirkens liv og vækst i sognet.


Farsø Kirke holder orienteringsmøde i sognegården
16. juni, kl. 19.30

Gislum og Vognsild Kirke holder orienteringsmøde i Vognsild Kirke
16. juni,  kl. 17.00

Haubro Kirke holder orienteringsmøde i Haubro Kirke
16. juni, kl. 19.00

Louns, Alstrup og Strandby holde orienteringsmøde i Sognehuset i Hvalpsund
16. juni, kl. 19.00

Ullits, Foulum og Svingelbjerg holder orienteringsmøde i Sognegården i Ullits (Foulumvej 9, Ullits) 16. juni, kl.19.30

V. Hornum, Flejsborg og Hyllebjerg holder orienteringsmøde i Sognegården i V. Hornum 16. juni, kl. 19.00