Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Folkekirkens Corona-tiltag

Folkekirkens Corona-tiltag


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet af Ejgil Bodilsen, fredag d. 13. marts 2020, kl. 22:02
Folkekirkens Corona-tiltag

Vejledning fra biskopperne i Danmark 

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for Corona-smitte og af hensyn til at opretholde et fungerende sundhedsvæsen. Vi skal tage situationen med den alvor, myndighederne lægger op til, så vi mindsker og forebygger en hastig smittespredning i Danmark. 

Dette betyder: 

Gudstjenester

Højmessen og andre gudstjenester aflyses, da de er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.  Det gælder også alle andre former for gudstjenester som plejehjemsgudstjenester, måltidsgudstjenester og meditationsgudstjenester. 

 

Dåb, begravelser og vielser 

De kirkelige handlinger kan gennemføres under hensyntagen til de særlige forhold 

• Antallet af deltagere begrænses, så der er god afstand mellem deltagerne – max 100, men sådan, at kirkerne ikke bliver mere end halvt fyldt.  

• Der placeres håndsprit ved indgangen og udleveres salmeark, så smittespredningen reduceres. 

 

Konfirmation
Konfirmandforberedelsen aflyses i de næste to uger, da skolerne er lukket.  

Sjælesorg/samtaler
Kontakt den lokale sognepræst for muligheden for samtaler. Der foruden er der også tilknyttet ekstra præster til sjælesorg på internettet (sjaelesorg.nu) 

 

Møder 

Menighedsrådsmøder og provstiudvalgsmøder udsættes. Er mødet uopsætteligt, bør det afholdes som et skype- eller telefonmøde. 

 

Foredrag og koncerter 

Alle koncerter, foredrag, babysalmesang og andre arrangementer i kirken, sognegården og lignende offentlige arrangementer aflyses med øjeblikkelig virkning. 

 

Kirkens ansatte 

Biskopperne opfordrer menighedsrådene til at indrette kirkernes hverdag med mindst mulig bemanding i kirken og lade kontorpersonalet arbejde hjemmefra hvis muligt. Vejledningen gælder foreløbig indtil den 30. marts