We are updating our website design to improve the experience on our site.

Søndagstanke - 1. søndag i fasten 1. marts 2020

Søndagstanke - 1. søndag i fasten 1. marts 2020


# Søndagstanke
Udgivelsesdato Udgivet onsdag d. 26. februar 2020, kl. 11:45
Søndagstanke - 1. søndag i fasten 1. marts 2020

Af sognepræst Rasmus Hauge Madsen, Vester Hornum

Jesus viser en anden vej

Al Davis var en tidligere ejer og leder af Oakland Raiders, der spiller amerikansk fodbold i NFL. Som ung havde han været en nytænkende og succesfuld leder, og holdet havde vundet en del. Men i 1990’erne og 00’erne begyndte han at blive selvcentreret og ligeglad med andre. Han kunne finde på direkte at ydmyge andre, for eksempel ved at smide et håndklæde foran en ansat, som så skulle sætte sig på knæ pudse Al Davis’ sko. Det dårlige arbejdsmiljø var måske medvirkende til, at Oakland i disse år ofte klarede sig ret dårligt.

I alle vores sociale sammenhænge er der hierarkier − nogle gange formelle, andre gange uformelle − hvor nogle kommer til at stå over andre og derved have magt over dem. Og den magt er det nemt at udnytte, måske bare omkring ting, der kan virke små som for eksempel at få den anden til at hente ting for én, eller at man laver vittigheder om den anden.

Jesus viser en anden måde at være leder på. Han var øverst i hierarkiet, men gjorde sig selv til tjener. Han vaskede sine elevers fødder og opmuntrede og løftede folk op, der havde det dårligt med sig selv.

På samme måde vil han, at vi i de fællesskaber, vi er en del af, er hinandens tjenere og prøver at opmuntre og løfte hinanden højere op.