Søndagstanke - Seksagesima 16. februar 2020

Søndagstanke - Seksagesima 16. februar 2020


# Søndagstanke
Publish date Udgivet torsdag d. 13. februar 2020, kl. 13:52
Søndagstanke - Seksagesima 16. februar 2020

Af sognepræst Niels Iver Juul, Farsø

 

Eksplosiv vækst

Jesus siger, at vi skal sammenligne Guds rige med et sennepsfrø. Det var det mindste, som man kendte i Palæstina på hans tid. Men i det lå der ikke blot et livskim til en plante på størrelse med en enkeltstående karseplante.

Nej, det var til en staude, som i løbet af et år ville kunne blive tre meter høj. Og samtidig havde planten også en ganske bestemt egenskab, og måske var det den, der gjorde, at Jesus kom til at tænke på den. Det var, at når den fik fat, så spredte den sig overalt og udkonkurrerede andre vækster.

Jesus vil, at vi skal fokusere på denne egenskab ved Guds rige. Hvor Guds ord bliver modtaget, vokser hans rige. Først i et menneskes liv og hjerte, og derefter breder det sig ud til siderne. Det var, hvad disciplene oplevede, da de blev sendt ud med evangeliet. Det var Ordet om korset, der sammen med Guds ånd skabte intet mindre end en revolution her i verden.

Som sennepsplanten bredte sig i alle retninger og trængte ind alle steder, gjorde Guds rige det også. Og sådan er det fortsat hele vejen op gennem historien, ja, helt frem til i dag, hvor kirkerne i blandt andet Afrika oplever stor vækst.