Søndagstanke - 3. søndag efter helligtrekonger 26. januar 2020

Søndagstanke - 3. søndag efter helligtrekonger 26. januar 2020


# Søndagstanke
Publish date Udgivet tirsdag d. 21. januar 2020, kl. 11:47
Søndagstanke - 3. søndag efter helligtrekonger 26. januar 2020

Af sognepræst Rasmus Hauge Madsen, Vester Hornum

En lille tro er kæmpestor for Gud

Jeg har en gang imellem snakket med et menneske, der ikke ser sig selv som særlig meget kristen, fordi han/hun ikke tror så meget. Det, som disse personer mener med, at de ikke tror så meget og derfor ikke er så kristne, er, enten at de ikke lever et liv, som de synes er et kristent liv, ikke går så meget i kirke eller generelt bare ikke virker så kristne.

Men når man så snakker videre med disse mennesker, er det tydeligt at mærke, at der er en tro på Gud, og at de føler, de har behov for, at Gud er en del af deres liv og behov for den hjælp, de synes han giver dem, også selv om det måske ikke er så tit, at de er i kontakt med ham.

Når man læser Bibelen, så er al tro en tro. Og selv en lille bitte tro. En tro så lille som et sennepskorn er for Gud kæmpestor.

Tro er ikke, at vi skal gøre nogle bestemte ting eller gå meget i kirke. Det er helt sikkert fint at gøre, men tro er at erkende, at man har brug for hjælp i dette liv og så tage Gud i hånden og lade ham hjælpe sig igennem livet.

Det at stole på en anden, om det er et menneske eller Gud, er ofte forbundet med en lille usikkerhed og tvivl. Og derfor kan en tro ofte føles lille og svag. Men heldigvis er vores lille tro ikke alene. For vi er hjulpet af Guds store kraft.