Søndagstanke - 2. søndag efter helligtrekonger 19. januar 2020

Søndagstanke - 2. søndag efter helligtrekonger 19. januar 2020


# Søndagstanke
Udgivet tirsdag d. 14. januar 2020, kl. 14:08

Af sogne- og sygehuspræst Troels Laursen, Ullits

 

En dag med sygehuspræsten

Sygehuspræstens arbejder består i at tale med andre mennesker i livskriser. Det kan være svært at fortælle om, så det følgende skal blot vise det. Det er et ekstremt, men autentisk eksempel:

En yngre mor er ved at dø fra sine to børn. Hun råber: »Jeg vil ikke skilles fra mine børn!«

Sygehuspræsten får hende til at henvende dette råb til Gud og spørger, hvad Gud siger til dette.

Kvinden svarer: »Han står med korslagte arme og siger, at han ikke kan tage ansvaret for alle ting!«

Det gør moren endnu mere fortvivlet, og sygehuspræsten siger nu til kvinden, at hun skal sige til Gud, ligesom Jakob: »Jeg slipper dig ikke, førend du velsigner mig!«

Det siger hun til Gud og lægger sig stille tilbage på puden og siger: »Nu smiler han og nikker …« Hun siger: »Gud, nu skal du passe på mine børn, og du skal passe på mig!«

Kvinden falder til ro og sover ind kort tid efter.

Jeg ser dette som et stærkt vidnesbyrd om, at Gud ikke vil og ikke kan lade være med at se på mennesket med kærlighed, om det virkelig gælder.

Sådan − siger søndagens evangelium − er Guds blik på os.

Læs mere om sygehuspræstens arbejde på hjemmesiden www.kirkeogliv.dk under overskriften »Myrekryb & Himmelsyn – noget om, hvad det er sygehuspræsten gør, når han (heller) ingenting kan gøre«.