Om alterbillederne i Farsø Kirke

Om alterbillederne i Farsø Kirke


# Nyheder Farsø
Publish date Udgivet tirsdag d. 7. januar 2020, kl. 13:04
Om alterbillederne i Farsø Kirke

I katolsk tid havde Farsø Kirke et muret alter, men omkring 1650 fik kirken en trefløjet altertavle, der hundrede år senere blev fornyet med et nyt billede og en ny inskription. I 1867 blev denne altertavle kasseret, men findes i dag bevaret på museet i Aars. I stedet fik Farsø Kirke en altertavle i nygotisk stil med et billede af Kristus på korset, malet af Oscar Mathiesen. I 1943 blev det noget dystre motiv erstattet af et billede af Peters reaktion efter den store fiskefangst fra Skive-maleren Mølgaard Andersens hånd.

Så når vi frem til 2010, hvor der sker noget afgørende nyt ved alterpartiet efter en lang og spændende restaureringsproces. Mølgaard Andersens maleri bliver ophængt i præsteværelset, mens det oprindelige alterbillede fra 1867 bliver placeret bag alteret.

Kirken blev genåbnet søndag 15. august 2010. Man havde ønsket, at kirken skulle fremtræde lysere, og at også vor tids kunst skulle være med til at præge kirkerummet. Kunstneren Maja Lisa Engelhardt havde fået til opgave at male et nyt alterbillede, udsmykke prædikestolens felter samt farvesætte kirken. Når man står nede i kirken, er alterbilledet usædvanligt smukt indrammet af den romanske rundbue ved indgangen til koret.

Maja Lisa Engelhardt ønskede at vise den opstandne Kristus umiddelbart inden himmelfarten. Billedet er indrammet af to fløje med forgyldte relieffer, som forestiller vinger som bærere og budbringere af Helligånden. Ovenover er der et tilsvarende relief i rundbueform. Under billedet er der en inskription. Det er hentet fra Apostlenes Gerninger kapitel 1, hvor Jesus inden sin himmelfart siger til sine disciple: »I skal være mine vidner.«

Den trefløjede altertavle er lukket i fastetiden og åbnes først som stenen, der væltes bort fra graven påskemorgen. I den lukkede periode ses de to sidefløjes bagside, som er et smukt landskabsmaleri. Kristus er netop blevet taget ned fra korset og lagt i graven. I det ene hjørne ser man derfor tornekronen liggende på jorden. Men billedet er ikke uden håb. Foroven ses lyset, som peger hen på opstandelsen.

Et nyt muret alterbord blev opført, således at det præcist kunne passe til Maja Lisa Engelhardts trefløjede altertavle. Ovenpå ligger en granitplade, hvorpå der står to lysestager med balusterformede skafter fra 1600-tallet. 


Kilde: Hæftet »Farsø Kirke«, udgivet af Farsø Menighedsråd 2012 under redaktion af Niels Iver Juul, Aage Langgaard og Bente Saarup (kan læses i pdf-udgave her)