​Søndagstanke - Helligtrekonger 5. januar 2020

​Søndagstanke - Helligtrekonger 5. januar 2020


# Søndagstanke
Udgivet torsdag d. 2. januar 2020, kl. 17:56

Af sognepræst Jari Tollestrup Jensen, Gislum-Vognsild-Haubro

 

20 C+M+B 20

Se, nu er da Julen straks forbi;

det er Helligtrekonger Aften.

Så ender den rare Jul; men vi

er glade, at vi har haft den.

 

Sådan slutter »Peters Jul«. Nytåret og helligtrekongersaften er tid til at gøre status. Mens de sidste julelys brænder ned, og de sidste småkager fortæres, går tankerne uvægerligt tilbage på den forgangne jul og dem, vi fejrede den med. Samtidig ser vi spændte fremad. For nu, hvor julen slutter, må et nyt år tage sin begyndelse – og hvad mon det vil bringe os?

De hellige tre konger drog også ud på en usikker færd uden at vide, hvad der ventede dem for enden af deres lange rejse. De havde gaver med til den nyfødte kongesøn, men den største gave var i virkeligheden den gave, de fik, og den velsignelse, som de bragte med hjem til os – nemlig visheden om Guds kærlighed på jord.

Casper, Melchior og Balthasar hed kongerne, og i mange lande skrives deres forbogstaver (C+M+B) med kridt på husdøren på helligtrekongersdag omkranset af det nye årstal (2020) med ønsket om, at vi må gå den samme velsignelse i møde på vor færd i det nye år.

Glædelig helligtrekonger og godt nytår!