Velkommen til den nye kirkeside

Velkommen til den nye kirkeside


# Fokus på ...
Udgivet tirsdag d. 26. november 2019, kl. 13:54

KIRKE & LIV

I uge 48 lancerer vi en helt ny kirkeside i Farsø Avis. De 13 kirker, som fordeler sig på fem pastorater i avisens dækningsområde, er gået sammen om det nye initiativ for at styrke den kirkelige kommunikation og samarbejdet mellem sognene i vores område.

Kirkesiden bliver en ugentlig tilbagevendende side i Farsø Avis, hvor du i kalenderen i højre spalte får et overblik over den kommende søndags gudstjenester foruden sogneaftener, koncerter og andre folkekirkelige aktiviteter i de 13 sogne.

Den øvrige del af siden vil vi især bruge til foromtaler af kommende arrangementer, ligesom der hver uge vil være en Søndagstanke, som skrives af de fem sognepræster på skift.

Lejlighedsvis vil der også blive sat fokus på menighedsrådenes arbejde, om det at være ansat ved kirken, små historiske dryp om kirkebygningerne og andre emner. I 2020 skal der være menighedsrådsvalg, og det vil selvfølgelig også komme til at præge kirkesiden.

Samtidig med den nye avisside, der afløser de traditionelle kirkeblade, lancerer vi også en fælles hjemmeside, som kan findes på www.kirkeogliv.dk, foruden en fælles Facebook-side med overskriften KIRKE & LIV.

Her får du overblik over gudstjenester og arrangementer i de enkelte pastorater, ligesom alt indhold fra avissiden kan læses på hjemmeside/Facebook. Samtidig er der en række nyttige oplysninger om menighedsråd, præster, ansatte, kirkebygninger og kirkegårde samt en orientering om, hvad der findes af folkekirkelige tilbud i sognene til såvel børn og unge som voksne.

Som redaktør har vi ansat freelancejournalist Ejgil Bodilsen, der har flere års erfaring med lignende tiltag nordenfjords.

Vi håber, at du hurtigt bliver fortrolig med avisside, hjemmeside og Facebook-side, og at de nye tiltag vil øge kendskabet til og engagementet i Farsø-egnens folkekirkelige liv.

Menighedsråd og sognepræster i de fem pastorater