Kirkebladet bliver afløst af en ny medieplatform

Kirkebladet bliver afløst af en ny medieplatform


# Fokus på ...
Udgivet torsdag d. 10. oktober 2019, kl. 14:13

Som et led i nytænkning i forhold til PR og kommutation til vore faste og kommende læsere af kirkebladet i Louns, Alstrup og Strandby sogne har vi over en længere periode arbejdet i en projektgruppe for at kunne præsentere en helt ny, spændende og tidssvarende kommunikationsplatform.

Denne platform indeholder en helt ny hjemmeside, en ny Facebook-side og derudover en helsides annonce i Farsø Avis hver uge.

Der er blevet arbejdet sammen alle de sogne, som ligger i den gamle Farsø Kommune, og derudover har der været et stort ønske fra Gislum-Vognsild-Haubro sogne om at komme med i dette nye tiltag.

Så dette kirkeblad, du/I sidder og læser nu, er det sidste kirkeblad, der udkommer i denne form. Vi har et rigtig godt samarbejde med de andre sogne (13 sogne i alt), som er med i dette nye tiltag.

Vi glæder os og er spændte på at lancere den nye platform pr. 1. december 2019. I de forskellige sogne sidder der nogle ansvarlige »tovholdere«, som skal videresende annoncer og artikler m.v. til den ansvarlige redaktør (erfarne redaktør), som løser forskellige opgaver og færdiggør inden publicering.

Målet med dette nye tiltag er at synliggøre vore kirker og alle de ting, der foregår i vore sogne/sognehuse. Ligeledes tror vi på, at det kan være en øjenåbner og giver større kendskab til hinandens arrangementer.

Der vil selvfølgelig lige være en periode, hvor vi alle skal lære den nye PR- og medieplatform at kende, men vi håber, I vil tage godt imod det nye tiltag.