Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Regnskabsfører/kordegn, Farsø Sogn

Regnskabsfører/kordegn, Farsø Sogn


# Nyheder Farsø
Udgivet onsdag d. 3. august 2022, kl. 20:00

En stilling som regnskabsfører/kordegn ved Farsø Kirke, Farsø Sogn er ledig pr. 1. oktober 2022. (Genopslag).

Stillingen er på 18 timer pr. uge.

Regnskabsføreren/kordegnen skal varetage følgende opgaver:


· Kirkens regnskabsfunktion

· Føre løn for kirkens ansatte

· Kirkens administrative opgaver, herunder kirkebogsfunktionen

 

Vi forventer, at du:

  • Har stor erfaring/er uddannet i at føre regnskaber
  • Gerne erfaring med at føre kirkebøger
  • Er venlig og imødekommende
  • Er god til at samarbejde
  • Er fleksibel

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Farsø Sogns Menighedsråd beliggende Søvej 3, 9640 Farsø.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 297.284,95 kr. – 393.902,67 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 312.149,65 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 850,58 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Hans Jørgen Nielsen, tlf. 20 69 40 83.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8282fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 34 eller uge 35.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.